054-530-7226

תעבורה – חובה להפקיד רישיון נהיגה בכל תיק
תעבורה – חובה להפקיד רישיון נהיגה בכל תיק

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי. ביום 8.2.2011 ניתן פס"ד על ידי בית המשפט העליון בו נקבע כי על הנאשם להפקיד רישיון נהיגה בכל תיק בו הוא פסול וכי הפקדה אחת לא פוטרת את הנאשם…

תעבורה -הפסקת הליכים בתיק תעבורה חמור
תעבורה -הפסקת הליכים בתיק תעבורה חמור

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי. כנגד נאשם תושב באקה אל גרביה, עומד ותלוי אישום חמור בגין נהיגת רכב ללא רישיון, נהיגה בשכרות (כמות שהנה כמעט פי 6 מעל למותר), נהיגה בקלות ראש, גרימת תאונה…

תעבורה – הודאה מכוערת
תעבורה – הודאה מכוערת

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי. מאז קום המדינה, משטרת ישראל השתמשה ועד כה, משתמשת במכשירי אכיפה וביניהם מדי מהירות מסוגים שונים, מכשירים לגילוי אלכוהול ועוד.

תעבורה -הסדרי טיעון לקבל או לדחות
תעבורה -הסדרי טיעון לקבל או לדחות

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי. בשביל להגיע להסדר לפעמים לא צריך עורך דין לתעבורה, אך השאלה האם ההסדר הוא ראוי במובן הזה שכדאי לקטוף אותו לפני שייפול מהעץ או לדחות אותו מן הטעם שאיננו…

תעבורה – חשיבות ההודאה ולקיחת האחריות
תעבורה – חשיבות ההודאה ולקיחת האחריות

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי. אחד הדברים הקשים שמתמודד איתם עורך דין לתעבורה  מדיי יום הוא קו ההגנה שיש לנקוט בנסיבות מסוימות. לרוב מדובר בתיקים שהכפירה בהם עלולה לגרום לשופט תעבורה להתרגז ולהטיל עונש חמור שכן…

תעבורה – חשיבות הייצוג המשפטי
תעבורה – חשיבות הייצוג המשפטי

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי. לרוב נאשמים בתיקי תעבורה מחליטים לנהל את התיק ללא עזרה של עורך דין לתעבורה שכן לגישתם הייצוג בתיקים מעין אלה מיותר ו/או לחילופין מצריך תשלום שכר טרחה שרק יכביד…