054-530-7226

כיול מכמונות המהירות
כיול מכמונות המהירות

תפקידן של מכמונות המהירות הוא לאכוף את המהירות המותרת ולשמש ראיה לצורך שיפוט וענישה של מי מהנהגים הנוהגים במהירות החורגת ממנה. תנאי לתקפות הראיה המרשיעה שמספקים הנתונים של המכמונת הוא היותה מכוילת כנדרש. מכמונות המהירות…

עורך דין תעבורה לייצוג מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
עורך דין תעבורה לייצוג מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו גוף אשר יכול להחליט על פסילת רישיון הנהיגה של אדם במקרים של בעיות רפואיות או נפשיות אשר לא מאפשרות להם לנהוג. פעמים רבות, הפסילה איננה נכונה או מוצדקת, ועלולה לגרום…