054-530-7226

תעבורה – השופט ומעמדו הסוציו אקונומי

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי.

שופט ככל אדם, הוא יצור שמורכב מהרבה פרמטרים ודברים מסוימים עלולים להשפיע עליו בעת שנדרש הוא להרשיע, או לזכות, או להרשיע בחלק ולזכות בחלק והחשוב הוא: מידת העונש והשפעת האדם הניצב מולו מול חומרת העבירה והאינטרס הציבורי.

בפעמים לא מעטות מתמודדים נאשמים עם אותה סוג של עבירה, האחד מקבל עונש מתון ביחס לאחר והדבר פוגע במראית פני הצדק שכן בית המשפט לא אמור להצטייר כמפעל הפיס אלא בית משפט שמורכב משופטים שאמורים להטיל עונשים אחידים ככל הניתן.

דוגמא מובהקת לשני נאשמים שעברו את אותה עבירה, על האחד הוטלו על הנאשם: 1 פסילה בת 21 יום 2. קנס בסך 800 ₪ 3 פסילה של חודשיים וזאת על תנאי לשלוש שנים.

האחר התמודד עם אותו כתב אישום כשלחובתו מחצית מההרשעות שצבר לחובתו חברו. בית משפט הרחיק לכת וגזר על הנאשם: 1. 4 חודשי פסילה בפועל 2. קנס בסך 1,500 ₪ 3. פסילה של חמשה חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים.

במקרה זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. לאחר מאמצים רבים הצלחתי לשכנע את הפרקליטות שיש מקום לפחית את העונש בחצי כך שעל המבקש לרצות רק 60 ימי פסילה במקום ארבעה חודשים. בית המשפט היה ער לסוגיה והטיל על המערער 60 ימי פסילה במקום ארבעה חודשים.

______________________________________________________

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להציל את רישיון הנהיגה שלך.

 עורך דין לתעבורה הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

 עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.