054-530-7226

תעבורה – מספר שופטי בית משפט לתעבורה

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי.

מדיניות הענישה והצורך להילחם בתופעת הקטל בדרכים ובנהגים אשר נוהגים בשכרות תופסת תאוצה מדיי תקופות קצרות.

בתי משפט לתעבורה לא פעם יוצאים בהצהרות-  כי תפקידם להילחם בכל דרך אפשרית בנהגים שאינם מצייתים לחוק ובמיוחד בעבירות שכיחות כמו: אי מתן זכות קדימה להולכי רגל, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת ועוד.

אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי היום יש מחסור בשופטי בית משפט לתעבורה, שכן, כמות התיקים שנפתחים מדיי יום אינה שווה לכמות של לפני 5 שנים או 10 שנים.

שופט תעבורה, לטעמי, מושפע ממעמדו והשקפת עולמו בקשר למלחמה בתופעת עבירות התנועה.

שופטי תעבורה פוסקים עונשים שונים בתיקים דומים, דבר שלטעמי, פוגע  במראית פני הצדק, שכן, אין זה הוגן שנאשם בתיק תעבורה יקבל עונש מסוים והאחר יקבל בבית משפט לתעבורה עונש כפול ומכופל.

בית המשפט המחוזי בתל אביב אמר כך:

"אני ער לכך, שמכיוון שישנם בתי משפט רבים לתעבורה ובהם מכהנים שופטים רבים, נוצרת תופעה של ענישה לא אחידה. לעיתים המרחק בין גישה עונשית של שופט אחד למשנהו גדול למדי. התופעה הזו אינה מצדיקה הצמדות לגישה עונשי מקלה דווקא. להיפך, תפקידה של ערכאת הערעור הוא לנסות להציב את הענישה על רף אחד אחיד פחות או יותר".

 

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להציל את רישיון הנהיגה שלך.

 עורך דין לתעבורה הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

 עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.