054-530-7226

תעבורה – בית המשפט נחשף לראיות בשלב ההקראה

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי.

סדר הדין הפלילי חוסה בצילו של ההליך בבית משפט לתעבורה, דהיינו, שלב הקראה בו לרוב לנאשם ולמאשימה יש את כל חומר הראיות אך לבית המשפט יש אך ורק כתב אישום.

להזכיר: כתב אישום מורכב משני חלקים עיקריים: 1. העובדות- בו מתוארת מסכת האירועים, זמן, יום, מספר רכב, שם רחוב, הנסיבה שבגינה התגבש כתב אישום 2. החלק השני הנו סעיפי החוק למשל אם נאשם מואשם בתאונה שגרמה לחבלה של ממש יהא ניתן לראות סעיף אישום 38(2) לפקודת התעבורה ואם מדובר בנהיגה בחוסר זהירות- סעיף 21 (ג)לפקודה.

המגמה שאני רואה היא- בית המשפט לתעבורה מתערב יתר על המידה בשלבים מתקדמים. דוגמא: בית המשפט  לתעבורה פונה לתביעה ומבקש לדעת מה הייתה תגובת הנאשם בעת רישום הדו"ח- דבר שמהווה חלק מחומר הראיות שבית המשפט לתעבורה אינו חשוף לו בשלב ההקראה.

העובדה כי בית המשפט לתעבורה עמוס בתיקים אינו מצדיק סטייה מהוראות החוק ולטעמי אינו מאפשר לבית המשפט לתעבורה לשאול שאלות כמו: כמה הרשעות יש לנאשם או האם בוצעה פעולה מסוימת.

לרוב כאשר מדובר בנאשם אשר מיוצג על ידי עורך דין לתעבורה לא ישתף פעולה עם בית המשפט לתעבורה ואת הקלפים יציג בשלב ההוכחות ולא בשלב מוקדם דבר שהנו לגיטימי ומתבקש.

נאשם שאינו מיוצג על ידי עורך דין לתעבורה לרוב לא מתנגד לחשיפת עובדה מסוימת.

דוגמא אמיתית: נאשם בתיק תעבורה בשלב מתקדם ציין בפני השופטת שהיה מעורב בתאונה קטלנית בעבר, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי אמירה זו לא לעניין וכי אינה עוזרת לנאשם, נהפוך הוא: הזיקה יותר מאשר הועילה.

______________________________________________________

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להציל את רישיון הנהיגה שלך.

 עורך דין לתעבורה הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

 עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.