054-530-7226

תעבורה – חובה להפקיד רישיון נהיגה בכל תיק

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי.

ביום 8.2.2011 ניתן פס"ד על ידי בית המשפט העליון בו נקבע כי על הנאשם להפקיד רישיון נהיגה בכל תיק בו הוא פסול וכי הפקדה אחת לא פוטרת את הנאשם מלהפקיד רישיון נהיגה נוסף בתיק אחר או לחלילופין תצהיר כתחליף לרישיון נהיגה.

כבוד השופט רובינשטיין (בדעת מיעוט) סבר כי הפסילה צריכה להיות במצטבר ואין צורך בהפקדה נוספת.

לסיכום: יש להפקיד רישיון נהיגה או תחליף לרישיון נהיגה בכל תיק בו הוטלה פסילה.

_____________________________________________________________________________________________________

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להציל את רישיון הנהיגה שלך.

 עורך דין לתעבורה הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

 עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.