054-530-7226

תעבורה -משרד הרישוי לקח- הפעם יתן

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי.

מאז קום המדינה רשות הרישוי לא עשתה שימוש כלשהו בסעיף 56 לפקודת התעבורה אשר מסמיך אותה לפסול נהג לתקופה שאינה כתובה בחוק דבר שמעניק סמכות וכוח לרשות הרישוי מבלי שעברה הסמכה כמו גוף שיפוטי.

ביום מן הימים ולאור ריבוי עבירות התנועה והקטל בדרכים, החליטה רשות הרישוי לפסול את הנהג ל-3 שנים שכן, לשיטתה, המדובר בנהג מסוכן שצבר לחובתו 100 הרשעות קודמות.

פנייתי לבית המשפט אילצה את רשות הרישוי להחזיר את הרישיון וכן הטלת קנס בסך 2,000 ש"ח.

המשמעות היא: מאז קום המדינה טרם נעשה שימוש בסעיף, הטלת סמכות פסילה כל כך רחבה מסוכנת מאוד וביתר שאת כאשר מדובר בגוף שלא עבר הסמכה שיפוטית כלשהי ושימוש בסעיף באופן פתאומי לא מוצדק כלל וכלל.