054-530-7226

תעבורה – הודאה מכוערת

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי.

מאז קום המדינה, משטרת ישראל השתמשה ועד כה, משתמשת במכשירי אכיפה וביניהם מדי מהירות מסוגים שונים, מכשירים לגילוי אלכוהול ועוד.

לא פעם קרה שנאשם מודה בתיק בו בית המשפט זיכה נאשם אחר באותו סוג תיק. ברגע שהנאשם מודה לבית המשפט אין הרבה מה לעשות אלא להרשיע שכן ההודאה לעולם לא ניתנת על ידי התביעה או בית המשפט. לרוב גם המאשימה לא תגיד שהמכשיר שבאמצעותו נמדד הנאשם נתן תוצאה שמוטלת בספק.

המשמעות היא  שתיקים מסוימים יכולים להסתיים בביטול כתב האישום או לחילופין בזיכוי ומשבחר הנאשם להודות הרי מרחב התימרור מתגמד.

טוב יעשה הנאשם אם יבדוק מה אומר בית המשפט בקשר למכשיר או סוג המכשיר שבאמצעותו התגבש האישום.

______________________________________________________

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להציל את רישיון הנהיגה שלך.

 עורך דין לתעבורה הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

 עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.