054-530-7226

עונש מאסר בעבירות מהירות חמורות

ריבוי תאונות הנגרמות בשל נהיגה במהירות מופרזת גורמת להחמרת הענישה על הנתפסים במקביל לאכיפה נמרצת, בין השאר באמצעות שימוש במכמונות מהירות. כאשר נהג נתפס בנהיגה במהירות מופרזת שעולה בהרבה על המהירות המותרת הוא צפוי לעונש מאסר. במקרים כאלה פנייה אל משרדנו לקבלת ייעוץ וייצוג על ידי עורך דין תעבורה היא לא רק מומלצת אלא חיונית ואף הכרחית.

נהיגה במהירות גבוה מ- 31 קמ"ש בדרך עירונית ומעל -41 קמ"ש בדרך בין עירונית עלולה לגרום להרשעתכם ולענישתכם בעונש מאסר, ודאי אם זו אינה העבירה החמורה הראשונה שלכם בתחום התעבורה.

גם תקווה קלושה להקלה בעונש עשויה להיהפך להזדמנות עבורכם לצאת בענישה מופחתת. עורך דין תעבורה ממשרדנו יבחן את חומר הראיות, יאתר פגמים שיש בהם כדי להוכיח אחריות מופחתת או אף חפות מלאה, נסיבות מקלות שעשויות לגרום לשופט להקל בעונש כגון צורך דחוף להגיע במהירות האפשרית לשעת טיפול רפואי שלא ניתן לדחות אותה ועוד.

בהכירו את התחום לפניי ולפנים יכול עורך דין מטעם המשרד למצוא פגמים וליקויים באופן הפעלת שוטר את מכמונות המהירות או על אי תקינות המכמונת עצמה (כיול בלתי מדויק, אי הקפדה של המשטרה על כיול תדיר של המכשיר כמתחייב מההוראות על מנת שתוצאותיו ייחשבו תקינות וקבילות).

גם כאשר אתם מורשעים על סמך תמונות שצילמה מכמונת המהירות ניתן לערער על הממצאים באופנים שונים: אי בהירותן של הספרות על לוחיות הרישוי עלולה לעורר ספק האם מדובר ברכב שלכם, העדר הוכחה המעידה באופן חד משמעי על תקינותה של המצלמה, אלה ועוד עשויות להביא לביטול אשמה בשל אי יכולת להוכיחה מעל לכל ספק סביר.

אם נתפסתם נוהגים במהירות מופרזת בשיעור חריג המצדיק עונש מאסר- חשוב שתפנו לאלתר אל משרדנו כדי ליהנות מייעוץ ומייצוג משפטי שיכול להפוך את המצב מקצה לקצה ולשנות אותו באופן דרמטי עד כדי ביטול הרשעה וזיכוי.

אכיפה נמרצת של חוקי התנועה, לרבות נהיגה במהירות מותרת מתבצעת באופן טבעי על ידי הרשעת מי שאינם שומרים על הכללים. קיומן של דרגות חומרה בענישה מסייע למורשעים לדעת מבעוד מועד את העונש הצפוי להם אבל מאחר שלשופט יש שיקול דעת מרחיב, כמו גם סמכות להחמיר בעונשים או להקל בהם, חשוב שתהיו מיוצגים על ידי עורך בין הבקיא בעולם המשפט ויודע להעמיד את הטיעונים הנכונים, הרלוונטיים, אשר התחשבות של השופט בהם עשויה לגרום לענישה מופחתת ובנסיבות מסוימות לזיכוי מלא.