054-530-7226

עבירות תנועה ברכב חברה

לא מעט עובדים בישראל מקבלים מהחברה בה הם עובדים רכב חברה. כאשר הנהג ברכב חברה מבצע עבירת תנועה, האם על החברה למסור את שם הנהג או שהיא יכולה לספוג במקומו את הקנס?

ובכן, לפי החוק, כאשר נהג נוהג ברכב תאגיד ועבר עבירת תנועה, האחריות על התאונה מוטלת על התאגיד או החברה ולא על הנהג, אלא אם כן החברה הודיעה למשטרה מי נהג ברכב בזמן שבו בוצעה העבירה. בדרך זו יכולים נהגי החברה לחמוק מעונש על העבירות שביצעו כי ההרשעה לא נרשמת לחובתו, והוא גם לא צובר בגינה נקודות.
היום, כל עורך דין לדיני תעבורה בודאי ימליץ לחברה למסור את שמו של הנהג למשטרה, בשל קנסות גבוהים שיושתו עליה אם לא תעשה כך, כפי שתראו בהמשך.

מה אומר החוק

לפי חוק העונשין משנת 1977, סעיף 252(א), התאגיד לא ישלם, לא בעקיפין ולא במישרין, את הקנס שהוטל על הנהג, וגם המעביד לא ישלם את הקנס שקיבל נהג שעובד אצלו.
יחד עם זאת, סעיף 69(ג) לפקודת התעבורה קובע שההוראות של סעיף 252(א) לא יחולו על קנסות תעבורה, אלא אם כן מדובר בעבירות כמו נהיגה בשכרות, הפקרה לאחר תאונת דרכים ופגיעה או גרימת מוות ברשלנות (עבירות שמצוינות בסעיפים 67-64).
בשנת 2012 הגיש משרד התחבורה תקנות תעבורה חדשות לאישור הכנסת. תקנות אלה נוגעות לעבירות תנועה שמבוצעות ברכבי ליסינג וציים של חברות. התקנות החדשות מחייבות את החברה להדביק על רכבי הצי שלה מדבקות ברקע לבן או צהוב בגודל קבוע שנקבע בהתאם לגודל הרכב. לדוגמה, ברכב משפחתי המדבקה תהיה בגודל של 40 על 20 סנטימטרים. על המדבקות יופיע מספר טלפון מקוצר אליו אפשר יהיה להתקשר אם הנהג אינו נוהג לפי החוק.
בקשה אחרת הגיש משרד התחבורה לאישורה של ועדת הכלכלה והיא דורשת לחייב את מנהל ציי הרכב בחברה למסור מדי שנה דוח מפורט שבו פרטים על מספר התלונות שקיבל כל נהג בחברה או בתאגיד, תיאור של מהות התלונה ואופי הטיפול בתלונה. כמו כן, החברה צריכה לדווח על מספר התאונות שבהם היו מעורבים הנהגים בתאגיד.
משרד התחבורה ביקש גם לקבל דוח מיידי בכל מקרה שבו הנהג בחברה או בתאגיד קיבל יותר מארבעה דיווחים, ופירוט של אופי הטיפול בנהג. את התקנות ניסח משרד התחבורה בתאום עם משרד המשפטים ומשטרת התנועה.

רישום ההרשעה לחובת הנהג או החברה?

הצעת חקיקה אחרת של משרד התחבורה שאושרה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת היא מתן קנסות גבוהים לחברות ותאגידים שלא יחשפו את שמות הנהגים שביצעו עבירת תנועה מצולמת.
לדוגמה, אם נהג עבר באור אדום כשהוא נוסע ברכב החברה, או שביצע עבירת מהירות שצולמה במצלמה, והחברה לא תמסור את שמו, יהיה עליה לשלם קנס שהוא גבוה פי 4 מגובה הקנס שהיה משלם הנהג העבריין. אבל, באותו רגע שבו הדוח יוסב לשמו של הנהג העבריין, הקנס יחזור לסכום המקורי.