054-530-7226

מיסוי בין לאומי

דיני המס הבין לאומי הפכו לנושא מרכזי לחברות ובעלי עסקים ברחבי העולם. עקב המשבר הכלכלי שפקד מדינות מערביות רבות בשנת 2008, מדינות רבות החליטו על שורת צעדים לעידוד הכלכלה המקומית על ידי הורדת המע"מ לרמה נמוכה ומס חברות נמוך למשקיעים מחול ומשקיעים מקומיים.

המציאות החדשה יצרה אפשרויות כלכליות מצויינות לבעלי עסקים רבים לצמצם את החשפיה שלהם לרשויות המס עקב התאים המשופרים שהם מקבלים במדינות זרים ובכך להמנע מתשלומי מס גבוהים ועקיפה לגיטימית של חוקי מיסוי בין לאומי במדינות שונות, ואכן לאחרונה ניתן לראות זליגה של ארגוני ענק למדינות אירופאיות אשר מעניקות תנאים מצויינים לבעלי עסקים.

דוגמא אחת לכך מחלקת הפרסום של חברת גוגל העולמית העתיקה את משרדיה למדינה אירלנד אשר מציעה מע"מ בשיעור 0% לחיוב ממידנות זרות ובכך מפרסמים רבים נהנים להשתמש בשירות גוגל מבלי הצורך לבצע תשלום נוסף עבור מע"מ.

מקלט מס

ישנם מדינות רבות המוגדרות כמקלט מס ולמעשה מציעות רמת מיסים נמוכה או אפסית ובכך מציעות חסכון משמעותי לחברות זרות אשר מעויינות לחסום בתשלומי מס גבוהים למדינת התושבות של החברה.

לרוב מדינות אשר מוגדרות כמקלטי מס הן מדינות חסרות תשתית כלכלית או כאלו שאינן מסוגלות להשתתף במסחר בין לאומי.

המטרה של מדינות אלו היא למשוך הון זר אל מערכת הנק המקומית ובך לייצר מקומות עבודה ופרנסה למערכת הבנקאות המקומית ולהגדיל את הון המדינה.

לרוב מדינות אלו יעגנו בחוק הגבלות ודרישות לתאגידים המעוניין להפקיד הון במערכת הבנקאית שלהם כגון אגרת רשם חברות, שכרת שנתי לדיירקטורים, רישום כתובת והגשת דוחות כספיים.

מדינות מערביות רבות סובלות מקיומם של מקלטי מס שכן ההפסד השנתי מאי חיוב מס החברות גורם לנזק משמעותי לכלכלה של המדינה המארחת את החברה, לכן בשנים האחרונות מדינות רבות מנפיקות אמנות למניעת כפל מס וחובת דיווח על הכנסות מחברה זרה על מנת למנוע היווצרות של מקלטי מס באזורים שונים בעולם. מדינות המוגדרות כמדינות עולם שלישי וסומכות על היותן מקלט מס כמקור הכנסה ראשי לא ממהרות לחתום על אמנות מס מול מדינות המערב ולכן בשנים האחרונות מדינות החברות בארגון ה OECD מציעות הטבות כלכליות ועזרה בפיתוח תשתיות במדינות אלו על מנת לעודד אותם לחתום על אמנה למניעת כפל מס ודיווח על חשבונות בנק של תאגידים למדינות מערביות.