054-530-7226

נהיגה תחת השפעת תרופות- פתח לצרות?

למרביתנו ברור כשמש כי נהיגה תחת השפעת אלכוהול או תחת השפעתו של סם ממכר אחר היא מסוכנת וודאי שאיננה חוקית. אך מה לגבי נהיגה תחת השפעת תרופה? כיצד מתייחס לכך החוק והאם נהיגה כזו היא בטוחה פחות ומסוכנת יותר? על כך במאמר זה.

נהיגה ונטילת תרופות- מדוע הן לא הולכות יחד?

מאחר שאחת מהדרכים המרכזיות של הרפואה הקונבנציונלית להתמודד עם סימפטומים של חולי היא באמצעות תרופות, הפכה נטילת תרופות לחלק בלתי נפרד מחיי השגרה שלנו.
מאחר שהתרופות מכילות חומרים כימיים שמשנים את פעילות התאים בגופינו ומכיוון שיש להן תופעות לוואי, הרי שהן יכולות להשפיע על מצבו הפיזי והנפשי של הנהג, מה שבתורו ישפיע על כושר הנהיגה שלו.
מחקרים שנערכו במטרה לבדוק את השפעתן של התרופות על יכולות הנהיגה מצאו, כי אחוז משמעותי מהנהגים שעולים לכביש בעודם חולים או תחת השפעתן של תרופות מעורבים בתאונות דרכים.
תרופות עלולות לגרום לתחושות פיזיות כמו טשטוש, עייפות, האטה במהירות התגובה וכו' ועל כן אלו שצריכים ליטול אותן לפני הנהיגה, ראוי שיבדוק את אזהרות השימוש בתרופה, שכתובות תמיד על גבי האריזה. כאשר מדובר בתרופות שיכולות לפגום בבטיחות הנהיגה, רשומה על אריזת התרופה אזהרה האוסרת על נוטל התרופה לנהוג לאחר נטילתה.
באשר לתרופות פסיכיאטריות, שחלקן מכילות את אותם החומרים הפסיכואקטיביים (בעלי השפעה על המוח) שמכילים סמים האסורים על-פי חוק (כגון אלכוהול, אמפטמין, קוקאין, הירואין וכו'), יש שיטענו, כי  על החוק להתייחס ביתר חומרה אל נהגים שנמצאו נוסעים תחת השפען של תרופות אלה (כגון תרופות נוגדות דיכאון וכו)'. מחקרים שנערכו בנושא זה המראים, כי נהגים שנוטלים תרופות דיכאון באופן קבוע נוהגים טוב פחות מנהגים שאינם נוטלים תרופות אלה הם ראייה לכך שתרופות פסיכיאטריות פוגמות ביכולת הנהיגה.

 

הפירצה בחוק באשר לנהיגה תחת השפעת תרופות היא מקור לצרות בכביש

על אף שהחוק קובע איסור לנהוג תחת השפעתו של משקה משכר או תחת השפעתם של סמים מסוכנים,
חוקי התעבורה לא מתייחסים לסיטואציה מסוג זו המתוארת לעיל, שבה נוסע הנהג תחת השפעתו של סם רפואי או פסיכיאטרי. רבים סבורים, כי הפירצה הקיימת בחוק בתחום זה היא פתח לצרות מאחר שהיא מאפשרת לכל נהג להפעיל את שיקול דעתו באשר ליכולתו לנהוג או לא. מאחר שלא כל נהג  מודע להשפעה של התרופה אותה הוא נוטל על מצבו הפיזי או הנפשי פעמים רבות נוצרות סיטואציות בהן נהגים עולים על הכביש גם כאשר הם עשויים לסכן את עצמם ואת שאר הנהגים בכביש.