054-530-7226

עבירה בתור נהג חדש- למה זה כל כך גרוע?

קיבלת זה עתה את רישיון הנהיגה הראשון שלך? מצטרף למניין הנהגים החדשים הנוסעים ברחבי כבישי ישראל? רצוי שתדע כבר עתה, כי עליך לנקוט אמצעי זהירות רבים וכי רצוי שתימנע עד כמה שאפשר מביצוע של עבירות תעבורה. מאלו עבירות תעבורה רצוי שנהג חדש יימנע ולאלו כללי נהיגה עליו להישמע כנהג חדש? על כך במאמר זה.

כמה דברים שרצוי כי כל נהג חדש יכיר ויידע

נהג חדש נחשב לנהג שנמצא בתקופת ניסיון ושצריך להוכיח את מידת כשירותו לנהוג ואת מידת הציות שלו לחוקי התעבורה. נהג שרישיון הנהיגה שלו טרי, ייחשב לנהג חדש במשך שנתיים ממועד קבלת הרישיון ומשך כל אותו הזמן עליו לא רק להישמע לחוקי התעבורה, אלא גם לנהוג באופן בטוח וזהיר ברמה גבוהה יותר מזו שמחייבת נהגים וותיקים יותר. נהג שבמהלך השנתיים בהן הוא נמצא "תחת פיקוח" יימצא עובר עבירת תעבורה הנחשבת כחמורה, לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו באופן אוטומטי, אלא יידרש לעבור סדרה של בדיקות רפואיות ו/או בחינות עיוניות ומעשיות כתנאי לחידוש רישיונו. לעומתו, נהג חדש שבחלוף השנתיים יימצא חף מעבירות יוכל לחדש את רישיונו לפרק זמן של חמש שנים.
דוגמא לעבירות הנחשבות לחמורות ואשר ביצוען יטיל בספק את יכולתו של הנהג החדש לרענן את רישיונו הן למשל: אי עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל, אי מתן זכות קדימה, אי ציות לרמזור, עקיפה בלתי חוקית, נהיגה במהירות מופרזת ועוד. יתר על כן יש לציין, כי על נהג חדש לעמוד בכמה הוראות המחייבות אותו במסגרת היותו נהג חדש, כגון: נסיעה בליווי מלווה מעל גיל 24 במשך שלושה חודשים מיום קבלת הרישיון, הצבת שלט "נהג חדש" על השמש האחורית של הרכב והימנעות מהסעה של למעלה משני נוסעים במהלך נסיעה ללא מלווה (ובהנחה שגילו של הנהג החדש לא עולה על 21). נהג שייתפס באי מילוי הוראות הנסיעה המחייבות אותו כנהג חדש צפוי לעונש חמור בדמות שלילת רישיון או השבתת רכב.

נהג חדש, נהג ביתר זהירות!

נהיגה בטוחה וזהירה מחייבת כל נהג, יהא זה נהג שקיבל את רישיונו לפני ימים ספורים ויהא זה נהג וותיק. מספר תאונות הדרכים הרב בישראל מחייב את כול ציבור משתמשי הדרכים להפעיל שיקול דעת, לגלות אחריות ולהישמע לחוקי התעבורה. לצד זאת, נהג טרי, שזה עתה החל להתנייד בכביש, רצוי כי יקפיד יתרה על אופן הנהיגה שלו, זאת בשל ניסיון הנהיגה המועט שלו ומאחר שהחוק מחייב אותו לעשות כן.

לשינון החוקים והתאוריה מומלץ לבקר בלמד נהיגה.