054-530-7226

תעבורה – מהירות מופרזת

כפי שהתבשרת תיקך הסתיים.

הואשמת בנהיגה במהירות מופרזת של 107 קמ"ש במקום המהירות המותרת 80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.

היית צפוי לתשלום קנס בסך 750 ₪ וחיוב ב 8 נקודות רישוי.

על אף האמור, גרמתי לכך שכתב האישום נגדך תוקן לעבירת מהירות קלה יותר כך שלא חוייבת בנקודות רישוי כלל והקנס הכספי הופחת.

כך שפטרתי אותך מהנקודות ובכך פטרתי אותך מסנקציות רישוי עתידיות.