054-530-7226

סקירה קצרה על שיטת הנקודות

הן הסיוט של כל נהג (על אחת כמה וכמה של עברייני התנועה הסדרתיים), כאשר הן מצטברות מעבר למותר יש בהן כדי לאיים על חופש הניידות של הנהגים, ועל אף שהן נתפסות כגורם שלילי ומעכב בחיי רבים, הן למעשה כלי חיובי במאבק נגד תאונות הדרכים והקטל בכבישי ישראל. סקירה קצרה על נקודות התעבורה במאמר הבא.

מהן נקודות תעבורה וכיצד פועלת שיטת הנקודות? 

נקודות תעבורה הן נקודות הנרשמות לחובתו של נהג שביצע עבירת תעבורה הנחשבת כחמורה יחסית, והן נועדו כדי להרתיע נהגים וכדי לגרום להם לנקוט במיטב אמצעי הזהירות במהלך הנהיגה בכביש. מספר הנקודות שייזקפו לחובתו של נהג משתנה בהתאם לחומרת העבירה שביצע, כך שעבירה קלה יחסית תחייב את הנהג, מבצע העבירה, במספר נקודות תעבורה נמוך יחסית. כך לדוגמא, נהג שלא הקפיד על הדלקת אורות או שלא ווידא כי כל הנוסעים ברכב חגורים, יקבל שתי נקודות תעבורה. לעומת זאת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או אי עצירה ברמזור אדום, תחייב את הנהג בעשר נקודות תעבורה. יש לציין כי קיימות עבירות תחבורתיות קלות שלא יחייבו את הנהג בנקודות. עבירות חנייה וחריגה קלה מהמהירות המותרת על-פי חוק הן דוגמאות לעבירות שביצוען לא יגרור קבלת נקודות תעבורה. שיטת הנקודות כוללת חמישה מדרגים ( 2 נקודות, 4, 6, 8 ו-10) של נקודות, וקיימת מכסת נקודות מסוימת, שעל כל נהג שיעבור אותה בפרק זמן נתון (של שנתיים) יוטל אמצעי ענישה. למכסת הנקודות קיימים גם כן מדרגים. נהג שעבר את מכסת 12 הנקודות ,יידרש לעבור קורס בסיסי בנהיגה נכונה, נהג שעבר את מכסת 24 הנקודות יידרש לעבור קורס נהיגה נוסף, ואילו נהג שעבר את מכסת 36 הנקודות, רישיונו ייפסל לתקופה של שלושה חודשים.

כיצד להימנע מצבירת נקודות תעבורה?

ניתן להיעזר בעו"ד תעבורה כדי לקבל יעוץ משפטי, ועל-מנת לבחון האם ניתן לשנות את "רוע הגזירה". אף על פי כן, הדרך היעילה ביותר להימנע מראש מסיטואציה בה ייזקפו נקודות תעבורה לחובת הנהג, היא פשוט לנהוג בטוח ונכון, באופן שאינו סוטה מדיני התעבורה כפי שהם קבועים בחוק.