054-530-7226

תעבורה – מטרת משפט התעבורה

מאת עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי

תעבורה – מטרת משפט התעבורה

מטרת משפט התעבורה הוא להכווין את הנהגים לנהוג בכבישים בדרך הראויה תוך כדי שמירה על חוקי התנועה לרבות הכללים אשר הוצבו על ידי בתי משפט לתעבורה.

  • חוקי התעבורה שבדרך כלל נמצאים בתקנות התעבורה ובפקודת התעבורה קובעים את המותר והאסור ובעצם על ידי כך החוקים יוצרים נורמת התנהגות בכבישים.
  • בית המשפט לתעבורה אף הוא נוטל חלק בהצבת נורמות התנהגותיות בכבישים וזאת על ידי העברת מסרים לנוהגים בכבישים.
  • סנקציות אשר מופעלות על ידי בתי משפט לתעבורה למשל עבירה של נהיגה בשכרות היא עבירה חמורה אשר בגינה צפוי הנאשם בין היתר לעונש של פסילה לתקופה של שנתיים.

המטרות העיקריות לענישה באים לידיי ביטוי בקביעת האיסורים והסנקציות:

  • שיקום עבריין תנועה. בית המשפט לתעבורה רשאי במסגרת העונש להטיל על הנאשם צו מבחן או שירות לתועלת הציבור ועוד עונשים שמטרתן בין היתר שיקום ולאו דווקא ענישה.
  • בית המשפט לתעבורה בהטילו עונש על הנאשם עושה זאת כדי להרתיע את העבריין וגם הציבור.
  • פיצוי שמטרתו לפצות את הניזוק מהתאונה.

עורך דין לתעבורה חייב להכיר בין היתר את השיקולים שעל בית המשפט לשקול בטרם גזירת העונש שכן מטרת המשפט הפלילי ומשפט תעבורה אינם בהכרח תולדה של ענישה אם כי בין היתר שיקום הנאשם.

עורך דין לתעבורה הוא המפתח להצלחה במשפטי תעבורה.