054-530-7226

זכותו של אסיר שועדת השחרורים תדון בעניינו במועד סביר

שחרור מוקדם ממאסר

זכותו של אסיר שועדת השחרורים תדון בעניינו במועד סביר

 בג"צ 8731/10 הסניגוריה הציבורית נגד ועדות השחרורים ויושבי ראש ועדות השחרורים בפני

כב' הש' ד' ביניש, מ' נאור, ח' מלצר. החלטה מיום 9.12.10.

ייצוג ע"י עורך דין רענן גלעדי ואושרה קנצפולסקי מהסנגוריה הציבורית

הסנגוריה הציבורית הגישה עתירה כנגד סירובם של חלק מיושבי ראש ועדות השחרורים לקיים את דיוני הועדות בהיעדרם של פרקליטים שנעדרו מהם בזמן שביתתם. ביהמ"ש מציין, כי הדיון בוועדות השחרורים נושא אופי מיוחד שכן מדובר, בחלק מהמקרים לפחות, באסירים הממתינים לשחרורם בתנאים בידי ועדת השחרורים וככלל יש להם זכות להישמע במועד סביר גם אם בקשתם לשחרור תדחה.

לפיכך, יש מקום לברר את עניינם של האסירים שהגיע המועד להתייצבותם בפני ועדת השחרורים, על בסיס פרטני ולשקול באלו מהמקרים ניתן לדון בהעדר נציג היועץ המשפטי לממשלה ובאלו מהמקרים הוועדה אינה יכולה לקיים דיון כאמור. ביהמ"ש קובע, כי ועדות השחרורים יקיימו דיונים על פי שיקול דעת פרטני של יושבי הראש ביחס לאסירים שהגיע מועדם לבוא בפני הוועדה, חלף דחיית הדיונים באופן גורף.  

 עורך דין הוא המפתח להצלחה במשפטים אשר עניינם נגד החלטות וועדות שחרורים