054-530-7226

תעבורה – התשובה לכתב אישום

מאת עורך דין לתעבורה – ג'ימי מינאוי

 תעבורה – התשובה לכתב אישום

בהנחה והנאשם העלה טענות מקדמיות והטענות נדחו על ידי בית המשפט לתעבורה, ישאל בית המשפט את הנאשם "מה תשובתו לאישום". הנאשם או עורך דין רשאים להשיב כדלקמן:-

הנאשם או עורך דין רשאים שלא להשיב לאישום.

 דוגמא: דוד עורך דין לתעבורה נשאל על ידי בית המשפט לתעבורה מה תשובת הנאשם לאישום. בתגובה ענה דוד, בשם מרשו-  "כי אין הוא מעוניין להשיב לאישום עד לקבלת חומר הראיות מהתביעה".

להודות בעובדות הנטענות בכתב האישום או בחלקן.

דוגמא: איציק עומד לדין בבית משפט לתעבורה בעבירה שעניינה נהיגה בשכרות. משה עורך דין לתעבורה נשאל על ידי בית המשפט לתעבורה מה תשובתו של איציק לאישום. משה השיב כי מרשו מודה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול אך אינו מודה בנהיגה בשכרות וזאת בהסתמך על ממצאי הבדיקה ודו"ח המאפיינים.

 לכפור בעובדות הנטענות בכתב האישום או בחלקן.

דוגמא: דני מואשם בנהיגה מופרזת ו- נהיגה בשכרות . דוד עורך דין לתעבורה השיב בשם מרשו כי ה