054-530-7226

תעבורה – התשובה לכתב אישום

מאת עורך דין לתעבורה – ג'ימי מינאוי

 תעבורה – התשובה לכתב אישום

בהנחה והנאשם העלה טענות מקדמיות והטענות נדחו על ידי בית המשפט לתעבורה, ישאל בית המשפט את הנאשם "מה תשובתו לאישום". הנאשם או עורך דין רשאים להשיב כדלקמן:-

הנאשם או עורך דין רשאים שלא להשיב לאישום.

 דוגמא: דוד עורך דין לתעבורה נשאל על ידי בית המשפט לתעבורה מה תשובת הנאשם לאישום. בתגובה ענה דוד, בשם מרשו-  "כי אין הוא מעוניין להשיב לאישום עד לקבלת חומר הראיות מהתביעה".

להודות בעובדות הנטענות בכתב האישום או בחלקן.

דוגמא: איציק עומד לדין בבית משפט לתעבורה בעבירה שעניינה נהיגה בשכרות. משה עורך דין לתעבורה נשאל על ידי בית המשפט לתעבורה מה תשובתו של איציק לאישום. משה השיב כי מרשו מודה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול אך אינו מודה בנהיגה בשכרות וזאת בהסתמך על ממצאי הבדיקה ודו"ח המאפיינים.

 לכפור בעובדות הנטענות בכתב האישום או בחלקן.

דוגמא: דני מואשם בנהיגה מופרזת ו- נהיגה בשכרות . דוד עורך דין לתעבורה השיב בשם מרשו כי הנו מודה בנהיגה המופרזת (מודה בחלק מהעובדות המתוארות בכתב האישום) וכופר בנהיגה בשכרות.

לטעון עובדות נוספות, בין אם ניתנה כפירה או הודאה.

דוגמא: רמי מואשם באי ציות להוראת שוטר. מנשה עורך דין לתעבורה טען בבית המשפט כי מרשו אכן לא ציית להוראת השוטר אך טען כי אכן מדובר באי ציות להוראות שוטר-  בגלל שמרשו אוים על ידי שוטר אחר.

בית המשפט לתעבורה רשאי לאחר שהנאשם או בא-כוחו נתנו תשובה לאישום- לשאול, שאלות הבהרה כאמור בסיפא לסעיף 152(א) לחסד"פ:-

"152(א)…רשאי בית המשפט לשאול אותו שאלות, ובלבד שהשאלות לא יחרגו מהדרוש להבהרת תשובת הנאשם; תגובת הנאשם יכול שתיעשה על ידי סניגורו".

אם הנאשם בוחר שלא להשיב לנטען בכתב האישום, הדבר יכול לשמש חיזוק למשקלן הראייתי של ראיות התביעה. יחד עם זאת, על בית המשפט לתעבורה להסביר לנאשם כי הימנעות מלהשיב לאישום עשוי הדבר לשמש חיזוק- ואם בית המשפט לא הסביר, הרי לא יכול הדבר לשמש חיזוק כאמור.

טענת אליבי

טענת אליבי הנה טענה שעל הנאשם או עורך דין להעלות בהזדמנות הראשונה, דהיינו, בתחילת המשפט ולא במהלכו. כמו כן על הנאשם או עורך דין לתת תיאור של מיקום המקום שבו היה הנאשם נוכח בשעת האירוע כמתואר בכתב האישום.

דוגמא: המדינה מייחסת לאבי עבירת תעבורה מיום 1.1.2010 שעניינה אי ציות להוראת שוטר. באותו היום ובאותה שעה אבי היה בארצות הברית.

דוד עורך דין לתעבורה טען בתחילת המשפט כי מרשו היה ביום ובשעת האירוע בארצות הברית.

בית המשפט לתעבורה יבדוק את הטענה במהלך המשפט ולא בתחילתו, ואם הטענה תתקבל, אבי יכול להיות מזוכה מהעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

אם הנאשם בוחר להעלות טענה מקדמית בהמשך המשפט ולא בתחילתו, יש צורך ברשות מבית המשפט.

___________________________________________________________

 עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להשתמש בכל טענה אשר רק יכולה לחלץ אותך מהאישום.

 עורך דין לתעבורה בעל ניסיון הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.