054-530-7226

תעבורה – זכות ההיוועצות ב- עורך דין לתעבורה

מאת: עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי

תעבורה – זכות ההיוועצות ב- עורך דין לתעבורה

כל אדם אשר חשוד בביצוע עבירה מסוימת רשאי לבקש מהשוטר או החוקר להיפגש עם עורך דין ובמקרה ומדובר בעבירת תעבורה מומלץ להתייעץ עם עורך דין לתעבורה

השאלה האם זכות זו מיושמת מהלכה למעשה או שהיא בבחינת אות מתה.

זכותו של כל חשוד או עצור להיפגש עם עורך דין מעוגנת בסעיף 34 לחוק סדר דין פלילי אשר מאפשר לעצור להיפגש ולהיוועץ ב- עורך דין לתעבורה

דוגמא: אברהם נעצר ובעקבות בדיקה התגלה כי אברהם כלל לא מחזיק ברשיון נהיגה. אברהם רשאי לבקש בטרם התחלת החקירה להיפגש עם דוד שהו עורך דין לתעבורה

על החוקר לאפשר לאברהם להיפגש עם עורך דין.

יצוין כי הזכות להיפגש עם עורך דין נועדה לאפשר ל- עורך דין להסביר לעצור את זכויותיו על פי דין ואין העורך דין רשאי להחדיר לפיו של העצור מילים ותיאום גרסאות, שכן, הדבר עשוי להתפרש כשיבוש הליכי חקירה- עבירה חמורה מאוד.

כאשר עצור מבקש להיפגש עם עורך דין על החוקר לאפשר זאת ללא דיחוי. ואם לעצור אין אפשרות להביא עורך דין על החוקר לשלוח הודעה על כך לסנגוריחה הציבורית.

יצוין כי פגישת העצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה, אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור כאמור בסעיף 34 (ג).

מומלץ לכל חשוד או עצור להיוועץ עם עורך דין לתעבורה ייעוץ אשר עשוי לשמור שמירה מירבית על זכויותיו של העצור.

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ישמור על זכויותיך גם במשטרה.

מומלץ לפני התחלת החקירה להיוועץ ב- עורך דין לתעבורה