054-530-7226

תעבורה – טענות מקדמיות בבית משפט לתעבורה

מאת:  עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי

תעבורה – טענות מקדמיות בבית משפט לתעבורה

טענה מקדמית היא טענה אשר מעלה נאשם בבית משפט כאשר לרוב מדובר בסוג הטענות אשר נועדו לתקוף את האישום או טענות כאלה שנועדו לשכנע את בית המשפט כי המשך המשפט מיותר מהסיבות שיפורטו.

ראשית כל,  אציין את סוגי הטענות המקדמיות אשר ניתן להעלות בבית משפט לתעבורה:

חוסר סמכות מקומית.

דוגמא: כנגד יצחק הוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה בתל אביב. משה שהנו עורך דין לתעבורה העלה בתחילת המשפט כי העבירה נעברה בירושלים ולכן יש מקום לבטל את האישום שכן בית המשפט לתעבורה נעדר סמכות.

חוסר סמכות עניינית.

דוגמא: נגד יצחק הוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה אשר עניינו "הריגה". אלברט שהנו עורך דין לתעבורה טען בבית המשפט טענה שעניינה "חוסר סמכות עניינית" שכן, בית המשפט המוסך איננו בית המשפט לתעבורה אלא בית המשפט המחוזי .

פגם או פסול בכתב האישום.

דוגמא: נגד משה הוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה בפתח אשר מייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת ונהיגה בשכרות. יצחק שהנו עורך דין לתעבורה טען בתחילת המשפט כי מדובר בפגם שנפל בכתב האישום שכן מרשו לא נחקר כלל על העבירה שעניינה נהיגה בשכרות ואף לא נתבקש לבצע בדיקת נשיפה.

העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה.

דוגמא:  נגד רמי הוגש כתב אישום לבית המשפט בעכו על כך שנסע באחד מרחובותיה של העיר במהירות שהנה 50 קמ"ש. דוד עורך דין לתעבורה טען בבית המשפט כי המהירות המותרת באותו מקום הנה 50 קמ"ש ולכן מהירות נסיעתו של מרשו אינה מהווה עבירה.

זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נושא כתב האישום.

דוגמא: ביום 1.1.2010 הורשע רמי בבית משפט לתעבורה בתל אביב בעבירה מיום 1.6.2009. ביום 1.1.2011 הוגש נגד רמי כתב אישום בגין עבירה שעליה נתן את הדין. אברהם שהנו עורך דין לתעבורה טען בבית המשפט כי רמי הורשע בגין אותה עבירה ולכן, על בית המשפט לבטל את כתב האישום.

 משפט פלילי אחר תלוי ועומד נגד הנאשם בשל המעשה נושא כתב האישום.

דוגמא: נגד רמי הוגש כתב אישום לבית משפט לתעבורה בתל אביב אשר מייחס לו בין היתר עבירה של תאונת דרכים. בגין אותה תאונה הוגש מבעוד מועד כתב אישום לבית משפט לתעבורה בפתח תקווה. אריה עורך דין לתעבורה טען בתחילת המשפט כי בגין אותה תאונה נותן מרשו את הדין בבית משפט לתעבורה בפתח תקווה ובשל כך אין עוד מקום לדון בעניינו.

חסינות.

דוגמא: אברהם הוא חבר כנסת מטעם מפלגת "מפלגתינו". נגד הח"כ הוגש כתב אישום המייחס לו בין היתר עבירה של הוצאת דיבה נגד חברו למשכן. עורך דין איציק טען בבית המשפט כי לא ניתן למצות עם מרשו את הדין שכן על פי החוק מוענקת למרשו חסינות.

 התיישנות.

דוגמא 1: משה נסע באחד מרחובותיה של העיר תל אביב במהירות 60 קמ"ש במקום 50 קמ"ש. משה ידוע כמי שלא מוותר בקלות והחליט להגיש בקשה להישפט ביום 1.1.2009.

עברה לה תקופה של שנה ומשה טרם קיבל זימון למשפט.

ביום 1.1.2011 קיבל אברהם הזמנה למשפט.

עורך דין לתעבורה דוד טען בבית המשפט לתעבורה טענת התיישנות שכן לא ניתן לדון בעניינו של מרשו כי חלה בנסיבות האלה טענת התיישנות.

דוגמא 2: אבי נחקר בגין עבירה שעניינה נהיגה במהירות מופרזת. לאחר  שנה וחצי הוגש נגד אבי כתב אישום לבית המשפט לתעבורה אשר מייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת.

דוד עורך דין לתעבורה טען בבית המשפט טענה מקדמית אשר עניינה "התיישנות" השופט קיבל את הטענה והורה על ביטול האישום.

חנינה.

הגישה הנוהגת הנה כי חנינה מוחקת את העבירה שנעברה ולכן אין מקום להגיש את האישום ויש לבטלו.

 טענת "הגנה מן הצדק"

הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.

___________________________________________________________

עורך דין לתעבורה ג'ימי מינאוי ידאג להשתמש בכל טענה אשר רק יכולה לחלץ אותך מהאישום.

 עורך דין לתעבורה בעל ניסיון הוא הדבר החשוב כשמתמודדים עם תיק תעבורה.

עדיף להימנע מייצוג עצמי ללא עזרת עורך דין לתעבורה ובמיוחד בתיקים מורכבים.